Skip to main content

Podmienky použitia zľavového kódu LACHIM


Zľavový kód LACHIM (ďalej len ako “zľavový kód”) je možné uplatniť výhradne pri objednávkach vybraných cestovateľských produktov cez webové stránky spoločnosti pelicantravel.com s.r.o. (ďalej len ako “Pelikán”) na českom a slovenskom trhu.
 

  1. Pelikán vytvoril špeciálny zľavový kód LACHIM, ktorý je určený nielen na poskytnutie zľavy klientovi, ale zároveň aj na podporu dobrej veci.
  2. Klient má pri online objednávke služieb a produktov Pelikána možnosť využiť uvedený zľavový kód. Stačí, ak pri kúpe produktov a služieb Pelikána v objednávke uvedie zľavový kód. Okrem zľavy pre seba tak zabezpečí aj príspevok Pelikána na transparentný účet Nadačného fondu ONEMANSHOW Foundation (ďalej aj ako „fond“), ktorý je zameraný na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii (viac info TU).
  3. Možnosť využitia zľavového kódu sa týka objednávok leteniek, ubytovania a zájazdov. Naopak ho ale nie je možné využiť pri objednávke služby prenájmu vozidla a s ním spojených služieb v záložke Autá na portáli www.pelikan.sk, ani na objednanie ubytovania v záložke Hotely na portáli www.pelikan.sk. Zľavový kód nie je možné použiť pri objednávke offline.
  4. Ak klient počas objednávkového procesu využije uvedený príslušný zľavový kód bude mu z ceny jeho objednávky odpočítaná zľava v hodnote 1 euro a Pelikán sa zaväzuje pri dodržaní ďalších podmienok zo strany klienta v rovnakej hodnote prispieť na transparentný účet fondu, a to najneskôr do 90 dní od vystavenia objednávky s použitým zľavovým kódom. Tento záväzok Pelikána vzniká až vystavením objednávky a po jej plnej úhrade zo strany klienta. Neuhradené či nevystavené objednávky Pelikána k príspevku nezaväzujú. Neskoršie storno už vystavenej objednávky, v ktorej bol použitý zľavový kód, nemá na existenciu záväzku Pelikána vplyv a Pelikán do fondu prispeje aj na základe takejto objednávky. Pelikán bude prispievať do fondu postupne a súhrnne, teda vždy za určité ním zvolené obdobie a na základe počtu klientmi využitých príslušných špeciálnych zľavových kódov.
  5. Zľavový kód má obmedzenú dobu platnosti, a to do 31. marca 2020 (vrátane). Zľavový kód je možné použiť opakovane, avšak na každú objednávku iba jedenkrát.
  6. Transparentný účet fondu je možné nájsť na portáli českej Komerční banky (viac info TU, zmena umiestnena vyhradená samotným fondom).


Portál www.pelikan.sk prevádzkuje spoločnosť pelicantravel.com s.r.o., IČO: 35897821, so sídlom Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, SLOVAKIA, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. SRO, vl. č.: 32895/B.