Skip to main content
Rekreačný poukaz a príspevok na rekreáciu
Tipy na najlepšie pobyty na Slovensku
Mám nárok na príspevok na rekreáciu?
Ako využiť príspevok na rekreáciu?
Na aké služby môžem využiť príspevok?
Mám inú otázku ohľadom rekreačných poukazov

Ako využiť príspevok na rekreáciu cez Pelikán?

Vyberte si ktorýkoľvek pobyt na Slovensku z našej ponuky na minimálne dve noci a uhraďte ho svojou GUSTO kartou, alebo (ak váš zamestnávateľ nevyužíva elektornický rekreačný poukaz) po skončení rekreácie prinesiete zamestnávateľovi faktúru, ktorú Vám vystaví Pelikán. Zamestnávateľ Vám v najbližšom výplatnom termíne preplatí 55 % nákladov, až do výšky 275 €.

Rekreačné pobyty – ponuka najlepších pobytov na Slovensku

Vyberte si dovolenku na Slovensku na minimálne 2 noci, alebo výhodný pobytový balík, na ktorý môžete využiť rekreačný poukaz.
Ušetríte tak až 275 €.

Ako využiť rekreačný poukaz od zamestnávateľa v roku 2024

1
Ak ste zamestnaný vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v tejto spoločnosti aspoň 24 mesiacov, môžete svojho zamestnávateľa požiadať o príspevok na rekreáciu na Slovensku - tzv. rekreačný poukaz.
2
Vyberte si z našich pobytov na Slovensku s minimálnou dĺžkou 2 noci. Rekreačný poukaz je možné využiť na jeden, alebo viac pobytov počas kalendárneho roka, a to do maximálnej výšky 275 € / kalendárny rok.
3
V Pelikáne môžete buď zaplatiť prostredníctvom elektronického rekreačného poukazu Up Rekreácia a po úspešnom overení dostanete ubytovací voucher a faktúru - zamestnávateľovi už nemusíte nič dokladovať. Alebo v prípade, že vaš zamestnávateľ nevyužíva elektornický rekreačný poukaz, najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie mu predložíte účtovný doklad (faktúru) od Pelikána, na ktorom je uvedené vaše meno, termín pobytu a celková cena pobytu, alebo pobytového balíka.
4
Zamestnávateľ vám preplatí 55 % z celkovej sumy, ktorú ste u nás za pobyt zaplatili, do maximálnej výšky 275 €. Ak ste nevyužili celý rekreačný poukaz na jeden nákup, môžete príspevok na rekreáciu využiť aj pri ďalšom nákupe našich domácich pobytov. Za rok máte celkovo nárok na 275 €, takže si ich určite nenechajte ujsť.

Rekreačné poukazy a dovolenka na Slovensku 2024 - zaujímavé články

Noc v týchto tatranských hoteloch vám bude každý závidieť!

Hotel priamo v akvaparku, večera pod hviezdami či bazén s výhľadom na zasnežené kopce? Toto sú naj tatranské hotely

Najčastejšie otázky ohľadom rekreačných poukazov a príspevkov na domácu dovolenku

✔️ Kedy mám nárok na príspevok na rekreáciu na Slovensku?

Nárok na príspevok na rekreáciu má každý zamestnanec (súkromný, verejný aj štátny), ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami aspoň 24 mesiacov a má pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy (dohodári nemajú zákonný nárok na rekreačný poukaz – zamestnávateľ však môže príspevok na rekreáciu poskytnúť dobrovoľne). Príspevky na rekreáciu môžu využiť aj živnostníci, ktorí si ich môžu dať do nákladov a ponížiť základ dane.

✔️ Ako mám požiadať o príspevok na rekreáciu?

Po absolvovaní rekreácie na Slovensku prinesiete zamestnávateľovi faktúru za pobyt od spoločnosti Pelikán, z neho je vám zamestnávateľ povinný preplatiť 55 % celkovej sumy, no maximálnej do výšky 275 € za rok. Originál faktúry musí obsahovať názov zariadenia, kde sa rekreácia, alebo celý pobytový balík v dĺžkou minimálne dvoch nocí uskutočnil, meno zamestnanca, termín a cenu pobytu. Takýto doklad vám vystaví Pelikán hneď po úhrade rekreácie na Slovensku.

✔️ Aká je hodnota rekreačného poukazu?

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi sumou 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok sa maximálna suma poukazu na rekreáciu na Slovensku zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

✔️ Môžem rekreačný poukaz využiť len na jeden pobyt?

Rekreačný príspevok nemusíte využiť iba na jeden pobyt. Môžete si ho rozdeliť aj na viac pobytov. Priebežne Vám tak budú preplácané faktúry z pobytov na Slovensku, a to až do maximálnej sumy 275 € za kalendárny rok. Nevyčerpaný príspevok si však nemôžete preniesť do ďalšieho kalendárneho roku.

✔️ Na čo všetko môžem využiť príspevok na rekreáciu na Slovensku?

  • na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť aj stravovacie služby
  • na pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku
  • na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky
  • na mimoškolské aktivity počas prázdnin (detský tábor) na území Slovenska pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

✔️ Akým spôsobom môže byť príspevok na rekreáciu realizovaný?

Príspevok na rekreáciu môže byť realizovaný dvoma spôsobmi:

a) Priamym preplatením nákladov na základe faktúry, na ktorej musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktorá bude odovzdaná zamestnávateľovi do 30 dní od skončenia pobytu. Tento spôsob je možné využiť v Pelikáne.

b) Elektronickým rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty.
O konkrétnom spôsobe preplácania nákladov na Vašu domácu dovolenku sa informujte u Vášho zamestnávateľa.

✔️ Akým spôsobom môžem zaplatiť za rekreáciu v Pelikáne?

Z našej ponuky si vyberiete si akýkoľvek pobyt na Slovensku najmenej na dve noci. Pelikán Vám hneď po úhrade vystaví účtovný doklad s Vaším menom, ktorý najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie predložíte zamestnávateľovi, ktorý vám príspevok vyplatí v najbližšom výplatnom termíne, alebo podľa dohody.

✔️ Kto môže využiť výhody príspevku na rekreáciu spolu so zamestnancom

Zamestnanec môže použiť príspevok na rekreáciu aj pre svojich rodinných príslušníkov: manžela/manželku, druha/družku, pre rodičov a osoby s ktorými žije v jednej domácnosti, a ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na pobyte.

✔️ Ak obaja z manželov pracujú pre firmy s viac ako 49 zamestnancami viac ako 24 mesiacov a zúčastnia sa spoločnej dovolenky, môžu si dať pobyt preplatiť u svojho zamestnávateľa obaja?

Ak by si chceli tento benefit uplatniť obaja, odporúčame požiadať o rozdelenie účtu na dve faktúry, z ktorých každý si môže u svojho zamestnávateľa dať preplatiť 55 % nákladov, do maximalnej výške 275 € ročne. Ak je však celková suma pobytu do 500 €, faktúru môžete dať preplatiť iba jednému zamestnávateľovi a druhý z manželov môže identicky využiť rovnakú možnosť pre ďalší pobyt.

✔️ Má na príspevok na rekreáciu nárok aj rodič na materskej, resp. rodičovskej dovolenke?

Nárok na príspevok majú všetci zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov v spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Takže nárok na príspevok na rekreáciu majú aj tí, ktorí sú na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke.

Dovolenka na Slovensku na mieru?
Vyplňte formulár a my vám ju vyskladáme