Skip to main content
Cestovanie so zvieratami

Je možné prepravovať zviera na palube lietadla? Musí byť zviera v prepravke?

Podmienky na prepravu zvierat sa líšia v závislosti od konkr.leteckej spoločnosti. Vo všeobecnosti, ak letecké spoločnosti umožňujú prepravu zvierat na palube lietadla, tak zvyčajne limity maximálnej váhy zvieraťa sa pohybujú od 5 kg do 8 kg, vrátane certifikovanej prepravky. Podmienky na prepravu zvierat sa líšia podľa leteckej spoločnosti. Všeobecne možno povedať, že ak letecká spoločnosť umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, limity maximálnej váhy sa pohybujú od 5 kg do 8 kg, vrátane certifikovanej prepravky.

Je potrebné, aby prepravka mala nepremokavé dno, a zviera sa v nej mohlo postaviť a otočiť. Ak je zviera väčšie, potrebná je preprava v podpalubí. Pri preprave zvierat v podpalubí môže mať každá letecká spoločnosť špecifické podmienky ako napríklad minimálnu vonkajšiu teplotu, ktorá musí byť v čase prepravy zvierat, a to aby zviera počas letu netrpelo zimou.

Môžem vycestovať s domácim miláčikom do každej krajiny?

Pri cestách so zvieraťom je nutné preverenie všetkých podmienok týkajúcich sa týchto ciest do danej krajiny. Existujú krajiny, ktoré zvieratám dovoľujú vstup len za špeciálnych podmienok, prípadne vôbec nedovoľujú vstup zvierat leteckou dopravou na ich územie (napr. Veľká Británia).

Aké podmienky musím splniť, aby mohlo byť zviera prepravené?

Podmienky prepravy zvierat určuje konkrétna letecká spoločnosť - tieto podmienky je potrebné overiť ešte pred kúpou letenky. Všeobecnou podmienkou pre prepravu zvierat je to, aby zviera malo vlastný cestovný pas, tzv. "PET PASSPORT", v ktorom musí byť vyznačené napríklad očkovanie proti besnote, prípadne iné očkovania. Každé zviera, ktoré je prepravované, musí byť označené mikročipom.

Je možné prepravovať zvieratá v každej leteckej spoločnosti? Aké sú poplatky?

Podmienky prepravy zvierat si odporúčame preveriť so Zákazníckym servisom Pelikána ešte pred úhradou letenky. Podmienky a poplatky za prepravu zvierat sa môžu líšiť pri rôznych leteckých spoločnostiach aj destináciách. Povolenie prepravy zvierat na danom lete závisí od viacerých faktorov - napríklad, či na palube nie je prekročený limit domácich zvierat, či bude prepravované na palube alebo v podpalubí.

Možnosť prepravy zvierat závisí od aeroliniek, typu lietadla, ale aj prestupových letísk. Každá letecká spoločnosť prepravuje len určitý druh zvierat. Väčšinou ide o psy a mačky, pričom u psov existujú špeciálne plemená, ktoré nie je možné prepraviť. Zvieratá neprepravujú najmä nízkonákladové spoločnosti.

Je nutné prepravu zvieraťa zarezervovať vopred? Aký je postup?

Preprava zvieraťa musí byť vyžiadaná a potvrdená leteckou spoločnosťou. Vždy je nutné zadať prepravu zvieraťa do poznámky rezervácie, prípadne pre rezerváciu kontaktovať náš Zákaznícky servis.

Pre vyžiadanie prepravy zvierat je potrebné dodať nasledujúce informácie: rozmery prepravky (A+B+C strana v cm), celkovú váhu zvieraťa s prepravkou, rasu (ak je prepravované zviera pes), a vek. Letecká spoločnosť má právo odmietnuť prepravu zvieraťa. Z toho dôvodu by ste letenku nemali uhrádzať, kým nie je preprava zvieraťa potvrdená.

Je možná preprava exotických zvierat?

Exotické zvieratá štandardne nie je možné prepravovať lietadlom. Väčšina leteckých spoločností dovoľuje len prepravu psov a mačiek. Niektoré aerolínie povoľujú prepravu aj iných zvierat, napríklad vybrané arabské aerolinky dovoľujú prepravu sokolov.